Visie

BBOM richt zich op het ontwikkelen voor eigen rekening en risico, op het gebied van woningbouw, commerciële mogelijkheden of een combinatie hiervan.Hierbij wordt er telkens gezocht naar innovatieve oplossingen. Een ervaren team is dagelijks betrokken bij het opzetten, uitvoeren en controleren van het gehele bouwproces. Van initiatieffase tot en met de oplevering, zowel grond- cq horizontale exploitaties tot en met de bebouwingen cq. verticale exploitaties.


Daarnaast is BBOM ook bezig om haar expertise in te zetten voor derden, zoals woningbouwcorporaties, collega ontwikkelaars en beleggers.